class="head_mail" href="mailto:uh!pont!sletsohegelloc!kukac!atzsugua">uh!pont!sletsohegelloc!kukac!atzsugua4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
FőoldalDiákszálló Házirend

Diákszálló Házirend

 
Az AUGUSZTA HOTEL és Diákszálló lakója az lehet, aki előzetes megbeszélés alapján az AUGUSZTA HOTEL ZRT.-vel szerződést kötött, elfogadta a megállapodásban foglaltakat és azt írásos nyilatkozatban aláírásával igazolta. Továbbá az AUGUSZTA HOTEL ZRT. számlájára az előzetesen megállapított összeget kifizette, és azt az átutalás másolatával igazolni tudja.
 • Az Apartman-ház rendjét minden beköltöző köteles áttanulmányozni, és aláírásával elismerni, hogy elfogadja a Házirendet és a Tűzvédelmi utasításokban foglaltakat.

 • Az Apartman lakóinak a szerződésben foglaltak szerint 160.000 Ft kauciót kell megfizetnie.

 • A szobákat csak a Diákszállóba hivatalosan bejelentkezett személyek használhatják. Az Apartmanba a belépés csak mágneses azonosító kártyával lehetséges, amellyel a recepció azonosítani tudja a lakót. A szerződéses lakók vendégei a recepció tudomásával tartózkodhatnak az apartmanban. A vendégek minden esetben a recepción található bejelentőlap kitöltése után tartózkodhatnak az apartmanban. A vendég érkezését és távozását a recepción be kell jelenteni. A vendégekért a vendéglátó teljes felelősséggel tartozik (pl. a házirend, tűzrendészeti utasítás betartása). A vendég térítés nélkül 2 éjszakát tartózkodhat az apartmanban, amennyiben tovább szeretne maradni a hozzátartozó, a lakónak kérnie kell a szoba pótágyazását, és köteleznie kell magát a felár megfizetésére. 

 • Az apartman lakói kötelesek a tűzrendészeti előírást megismerni és betartani ezt aláírásukkal igazolni, a rendellenességeket a recepción haladéktalanul jelenteni. A tűzrendészeti előírás megszegői az AUGUSZTA HOTEL-nek okozott kárért felelősséggel tartoznak. A felellőség megállapítása után az Igazgató a kár értékét továbbháríthatja a károkozó felé.

 • Az apartmanok elcserélése, átrendezése, átalakítása, jellegének megváltoztatása csak az igazgatói irodában, engedéllyel, és a szerződés módosításával történhet. 

 • Az apartmanban – leltárív szerinti – eszközökért, berendezési tárgyakért a lakó anyagi felelősséggel tartozik. Mindennemű károsodást és meghibásodást köteles jelenteni 24 órán belül szobafoglalást követően. Ellenkező esetben az előző leltárív alapján számolunk el. Az okozott kárt köteles megtéríteni a következő határidős díjfizetésig, a károkozás mértéke szerint. A károkozások árlistája megtalálható a recepción. Amennyiben a kártérítés határidőre nem történik meg, a szerződéses viszony megszüntethető. (A szerződéses viszony megszűntetését a szállodaigazgató kezdeményezi. Előtte írásos figyelmeztetésben részesíti a károkozót és ezt a figyelmeztetést hivatalos levélben, megküldi a lakónak, illetve a mindenkori díj fizetőjének.) Az e-mail is hivatalos tájékoztatásnak minősül. 

 • Az apartmant mindenki köteles saját maga rendben tartani, illetve a jellegét és tisztaságát megőrizni, a higiéniai elvárásoknak megfelelően élni a saját egészsége érdekében. (pl.: a szemetet hosszú ideig nem tárolni, hanem az alagsorban elhelyezett szeméttárolóban elhelyezni)

 • Az apartmanokat a fenntartó hetente takarítja, és kéthetente cseréli az ágyneműt, erre az időre a lakó köteles biztosítani az apartman hozzáférhetőségét. A felhatalmazott személyzet az előre meghatározott időpontokban a lakó távollétében is elvégzi a takarítást, illetve az ágynemű cseréjét. Ellenőrzi a szoba rendeltetésszerű használatát és a tárgyak épségét. A takarítónak a feladatköre nem terjed ki a lakó használati tárgyaira. A törölköző igényeket a gondnokság rendezi (felvilágosítás a recepción a nyitvatartási időről). Ha a diák nem tart megfelelő tisztaságot maga körül, igazgatói utasításra pót takarítási díj kerül felszámításra.

 • Az együttélés szabályainak megfelelően az apartman lakói egymást nem zavarhatják, sem tanulásban, sem pihenésben, sem szórakozásban. A szobákból mások nyugalma érdekében este 10 órától reggel 6 óráig semmilyen hangos zene, vagy más zavaró zaj nem szűrődhet ki.  Aki ezt a szabályt többszöri figyelmeztetés ellenére sem tartja be, a többi lakó védelmében azonnali szerződésbontással jár, és a szerződés megszegésének minősül.

 • Közös helyiségek használata rendezvényre, csoportos összejövetelre igazgatói engedéllyel lehetséges, az együttélési normák betartásával.

 • Az apartmanban mindenféle tiltott szerencsejáték, kábítószer és törvény által nem engedélyezett szerek használata TILOS! E szabály be nem tartása törvényes eljárást von maga után, valamint a lakó szerződés megszűntetését eredményezi.

 • Az apartman dekorációja nem ronthatja az apartman eredeti állagát, állapotát. A falakba szeget verni és arra ragasztani TILOS! A szobákat ízléstelen képekkel dekorálni TILOS! További dekorációt is csak a bútorok és a falak sérülése nélkül lehet alkalmazni!

 • A lakóegységek ablakaiba használati eszközt, balesetet, okozó tárgyat kitenni TILOS! Az erkélyeken szemetet és más fertőzést, okozó dolgot tárolni higiéniai okok miatt TILOS!

 • Az apartmanokból való távozáskor le kell kapcsolni a villanyt, az ablakokat be kell zárni, a villany tűzhelyet, elektromos berendezéseket és a vízcsapot el kell zárni, illetve a szobát minden távozáskor kulcsra kell zárni! Akinél többször előfordul ezen szabály elmulasztása, pótdíj megfizetésére kötelezhető, illetve az ezzel kapcsolatos károkat köteles megtéríteni. A fűtési rendszeren kívüli hőtermelő berendezést használni tilos, beleértve a tűzhely főzőlapjait, melyek fűtésre nem alkalmasak és tűzveszélyesek! Egyéb hűtő-fűtő berendezések használata esetén pótdíjat számolunk fel, melynek mértékét az igazgató állapítja meg.

 • A Klinika területére egészségügyi okok miatt állatot behozni TILOS!

 • A hallgatóknak szelektíven (műanyag, üveg, papír) kell a hulladékot gyűjteniük a szobában kihelyezett szemetesbe. Ha valaki megtagadja az előírást a hotel a büntetést áthárítja az apartman aktuális lakójára. 

 • A belépőkártyát idegenekre átruházni TILOS! Csak a szerződött fél használhatja.

 • A recepcióról csak a recepciós és a biztonsági őr telefonálhat. A lakó csak veszély esetén veheti igénybe a recepción elhelyezett telefont.

 • Rendkívüli esetben az apartmanokat az igazgató nyithatja ki, vagy csak az igazgató utasítására nyitható ki.

 • Szolgáltatásaink igénybevételéhez (fitnesz, szauna) a recepción kell jelentkezni, ahol az elhelyezett előjegyzési füzetekbe a recepciós bejegyzi a jelentkezést, és ez alapján lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatásokat minden vendég csak a saját személyes felelőségére használhatja! A recepció dolgozója ad kulcsot, az előjegyzés alapján jelentkező részére. A szolgáltatásokat igénybe vevő vendégeink felelnek a berendezések, eszközök, gépek, helyiségek állagáért. A fitnesz teremben tilos a hangos zenehallgatás!

 • A recepciós az apartman kulcsát csak a szerződött félnek köteles kiadni. Ellenkező esetben a lakó maga, névmegjelöléssel írásban kérelmezheti, hogy más is bemehessen a szobájába. Az írásos kérelmet a recepción kell leadni, és az igazgató engedélyezi. A belépőkártya elvesztését a lakó azonnal köteles jelenteni a recepción, ezen felül az új kártya árát is meg kell térítenie. A vésznyitók nyitása csak indokolt esetben lehetséges. Ellenkező esetben pénzbüntetést von maga után.

 • Az Apartman-ház rendjét megsértő vendégeket, az igazgató vonja felelőségre, és a továbbiakról írásban értesítik a lakót és a mindenkori számlafizetőt. A házirend be nem tartása esetén az igazgatónak jogában áll a szerződés megszüntetése szerződésszegés címén.

 • Az apartmanokban elhelyezett értéktárgyakért az apartman vezetése a Ptk. ide vonatkozó pontjai alapján vállal felelősséget. A lakó kiköltözése után az apartmanban maradt személyes tárgyakért a szálló felelősséget nem vállal. A csomagtárolóban hivatalosan elhelyezett csomagok, ill. tárgyak 6 hónapig kerülnek megőrzésre. A határidő lejárta után a lakó semmilyen követeléssel nem élhet. A kerékpártárolónál hagyott kerékpárokért a szálló felelősséget nem vállal (kivételt képez a zárt kerékpártároló). Csak és kizárólag a szálloda széfjében elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget a szálloda!(a laptop és más értékes tárgyakra kérjük, hogy a Lakó saját biztosítást kötni szíveskedjen)

 • A lakó köteles a postáját hetente átvenni a recepción. Az e-mail címét köteles megadni, és az e-mailt hetente ellenőrizni.

 • A a 10 hónapos szerződéssel rendelkező lakóknak lehetőségük vanegy évben egyszer, januárban, 15.000 Ft kedvezményt igénybe venni. A kedvezmény csak a megfelelően regisztrált és aláírt esetekben érvényesíthető, a kulcs leadásának és felvételének időpontjára. (A kedvezmény csak akkor érvényes, ha a szobakulcsot leadta a lakó a recepción és aláírásával, dátummal igazolta a megfelelő nyomtatványon a kulcs leadásának és visszaérkezéskor a kulcs felvételének időpontját.) A nagytakarítás miatt a helyiség tisztíthatóságát biztosítani kell. Értéktárgy ne maradjon a szobában!

 • Az apartman elhagyásakor a lakónak az apartmant tisztán kell átadni és a leltárív szerinti ellenőrzéssel és aláírással igazolni az igénybe vett eszközök hiánytalan átadását. (ellenkező esetben a kaucióból levonható). A leltár átadás-átvétel után a lakó a szobába nem mehet vissza. A bőröndjeivel, a kulccsal és az aláírt leltárívvel együtt a recepcióra kell mennie rendezni számláját. Amennyiben szükséges, a csomagját ott helyezheti el. A csomagot maximum 12 órán keresztül hagyhatja a recepción.  Amennyiben a lakó 14 óra után hagyja el az apartmant, köteles napi díjon még egy plusz napot kifizetni, a gondnokság pedig köteles újra leleltározni, mivel a leltárív csak a szoba végleges elhagyását követően adható át. A leltározás a következő nap szintén 9-15 óráig történhet meg. Amennyiben nincs mindkét fél részéről aláírt leltárív, a kaució semmilyen mértékben nem adható vissza. Amennyiben a diák visszajön, lehetősége van a személyes tárgyait a csomagtárolóban elhelyezni térítés ellenében. A csomagjait a hallgatónak kell lejuttatni a csomagtárolóba.

 • A légkondicionáló használata díjköteles. A távirányító a Recepción kérhető. 

 • A Lakónak a szerződéses díjat és más tartozását (pl. telefondíj, légkondicionáló használat), minden hónap utolsó hetében előre kell megfizetnie. Amennyiben nem történik meg az időbeni számlarendezés, a Szálló a hallgató szüleit is tájékoztatja a tartozásról, a kaucióból vonja le az esedékes díjat és felszólítja a lakót a távozásra. Határozott idejű szerződés idő előtti felmondása esetén a kaució foglalóként szolgál, amely ilyen esetben a Szolgáltatót illeti meg, azon a jogcímen, hogy az Igénybevevő által elfoglalt lakóegység, tanév közben nem értékesíthető!
   

 • Kiköltözésre hétköznapokon 9.00 és 15.00 óra között van lehetőség, amennyiben eltérő időben szeretne kiköltözni a lakó, a számláját akkor is rendeznie kell a fenti időpontban, és lehetőséget kap a maradásra napidíj megfizetése mellett. (előre kell a napidíjat is fizetni)

 • A lakó bármilyen problémával fordulhat a Titkárság felé, személyesen, vagy a 158-as telefonszámon.

© 2024 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  Auguszta Hotel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
készítette:WebDeb.hu