class="head_mail" href="mailto:uh!pont!sletsohegelloc!kukac!atzsugua">uh!pont!sletsohegelloc!kukac!atzsugua4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.
Főoldal Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ASZSZF)

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ASZSZF)

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ASZSZF)
 1. Általános rendelkezések
1.1 Jelen Általános Szerző­dési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az Auguszta Hotel - (4032, Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.) -  a szállodát működtető cég az Auguszta Hotel Zrt - a  továbbiakban: Szolgáltató  - (székhely: 4028, Debrecen, Kassai út 26.)  - elszállásolási szerződést köt Vendégeivel. (A továbbiakban: Szerződés)
1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.
2. Szerződő felek
 2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen -  amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).
2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
3.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei  
3.1.A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég szóban vagy írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. 
3.3.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk in) szállóvendégek. 
3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
 
3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 
3.6.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
 
3.7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
3.8.A Szerződés módosításához főként csoportok esetében (15 fő felett) és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out) 
4.1.A Vendégnek joga van az általa  bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.
4.2.A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
4.3.Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb másnap 10.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).
4.4.A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.
4.5.A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat a Vendég igénybe kívánja venni, ezt, az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató recepciója számára. 
5. Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.
5.2.Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
 
 
6. Árak 
6.1.A szálloda mindenkori listaárai a szálloda halljában lévő recepciós pulton és a szálloda  honlapján kihelyezésre kerülnek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.
6.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján (http://www.augusztahotel.hu/) találhatók.
6.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.
6.4.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül - a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre
7. Ajánlatok, kedvezmények
7.1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.
7.2.Az egyes, meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
7.3.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
8. Gyermekkedvezmények
8.1.Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk:
 
-        0 – 6,99 éves korig 100%
-        7 – 11,99 éves korig 50% kedvezmény a szállás árából
8.2.Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
8.3.Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni.
 
9. Lemondási feltételek
9.1.Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

- a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás (a foglalásnak megfelelően: reggelis vagy reggeli nélküli ár) 100%-a.
9.2.Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
 
10. Fizetés módja, garancia
10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, Erzsébet kártyával, előre utalással, illetve internetes oldalon keresztül történő fizetéssel.
10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján – mindenféle levonás nélkül - jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
10.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok a helyszínen:  Széchenyi Pihenőkártya, szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek, készpénz.
 
 1. 11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1.    A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
-        a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a  létesítményt;
-        a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

- a Vendég fertőző betegségben szenved;

- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig;
11.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik
 
12. Elhelyezési garancia
12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
 12.2.    A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában - magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. 
12.3.    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 12.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.
 
13. A Vendég jogai
13.1.    A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.
13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget  vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.
 
14. A Vendég kötelességei
 
14.1.    A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.
14.2.    A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
14.3.    A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szolgáltató fedetlen és nem őrzött parkolóiban.
14.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége maximum 20 km/óra.
14.5. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
14.6.    A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve az erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Campus Hotel rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.
14.7. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos.
14.8. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
14.9. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
14.10. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
14.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
14.12. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek, közös konyhák, tanuló szobák) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre. 
14.13. A Vendég (ideértve a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
14.14. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot és a belépőkártyát a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs és/vagy kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs és/vagy kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot és belépőkártyát a Vendég az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A belépőkártya ezen időpontot követően – kivéve ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.
15. Állatok behozatala  
15.1. Háziállatot szállodánkban nem fogadunk.
 
16. A Szolgáltató jogai  
16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
16.2.    A 16.1 pont szerinti  zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát. 
16.3.    A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.
16.4.    Szükség esetén a recepciós szolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.
 
17. A Szolgáltató kötelezettségei  
17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
17.2.    A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.
17.3.    A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.
 
18. A Vendég betegsége, halála
18.1     Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
18.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 
19. Az adatkezelés biztonsága
19.1.    A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.
19.2.    A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.
19.3.    A Szolgáltató honlapja külső szolgáltató szerverén elhelyezett. A szerver üzemeltetője az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
19.4.    A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.
19.5.    A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.
19.6.    A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.
19.7.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást. 
20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
20.1.     A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
20.2.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket  a Vendég maga okozott.
20.3.    A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
20.4.    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

20.5.    Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
20.6.    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
20.7.    A kártérítés mértéke a 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.
21. Titoktartás
 
21.1.    A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.
 
22. Vis major
22.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.
23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.
23.2.    Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a Debreceni Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén a Debreceni Törvényszék – a kizárólag illetékes.
23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  rendelkezései az irányadóak.
 
24. A honlapunk látogatóinak adatai
24.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.
24.2.    A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.
24.3.    A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
 
 
25. Hírlevél
25.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.
26. Adatvédelmi nyilatkozat
26.1.    A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.


AUGUSZTA HOTEL Zrt. Általános Szerződési Feltételek
Kiegészítés hosszútávú foglalás esetén
 
 1. A szerződési időtartamára, és a lemondásra vonatkozó szabályok Az ASZSZF 9.1 pontja helyett
  1. Szerződést legalább egy vagy két tanulmányi félévre kötünk
   1. Az Igénybevevőnek lehetőségük van eldönteni, hogy csak az első félévre vagy az egész tanulmányi évre kötik meg a szerződést. A foglalások elküldésével az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ASZF) az irányadók. Az Igénybevevő a foglalás elküldésével elfogadja és tudomásul veszi az ASZF –ben foglaltakat. (Ezért kérjük, figyelmesen tanulmányozza az ASZF.-et)
 
 1. Azok az Igénybevevők, akik csak az első szemeszterre kötnek szerződést, de maradni szeretnének második szemeszterre is, legkésőbb az adott év december 1-ig meg kell kötniük a második féléves szerződést, különben a szerződés lejárta után az esetlegesen megmaradt szobák függvényében tudjuk garantálni a szállást.
 2. A Vendég érvényes foglalását az írásban meghatározott érkezési idő előtt 30 nappal írásban lemondhatja. ( Ebben az esetben visszajár a befizetett összeg.) A fenti lemondási határidőn túli lemondás esetén a Meghiúsulási kötbér a befizetett összegből a kaució összege és kéthavi szállásdíj, azon a jogcímen, hogy az apartmant nem tudja értékesíteni ezen időszak alatt.
 3. Abban az esetben, ha az Igénybevevő nem jelzi írásban a szándékát, és nem érkezik meg, úgy a kaució nem visszatéríthető és az igényelt időszak ideje alatt, minden megkezdett havi szállásdíj a térítési díjból levonható. A szállásadó a szobát nem tartja fenn a Vendég számára.
 4. Amennyiben a vízumelutasítás okán kiderül az Igénybevevő felelőssége, úgy a kaució vissza nem térítendő. Az Igénybevevő hibájából elutasított vízumkérelem nem minősül vis major-nak. Ezen felül a Szállásadót megilleti kéthavi szállásdíj is, azon a jogcímen, hogy a szállást a szállásadó nem tudja értékesíteni az adott szemeszteren belül.
Egyéb esetben amennyiben, az Igénybevevő felelőssége nem megállapítható úgy a szállásdíj visszafizetendő a kaucióról az Igazgató dönt a helyzetnek megfelelően. A foglalást érvénytelennek nyilvánítja.
 1. A lefoglalt szobákért érkezéstől függetlenül a szemeszter ideje alatt fizetni kell.
  1. A kedvezményes szerződés, érkezéstől függetlenül az első szemeszter ideje alatt szeptember 1-től érvényes, így az Igénybevevőnek szeptember 1-től kell a szobáért fizetniük, még ha később érkeznek is. A második szemeszter januártól kezdődik így a második szemeszter ideje alatt januártól kell fizetni érkezéstől függetlenül.
 
 1. A fizetésre vonatkozó szabályok
  1. A szállásdíjat egy egész szemeszterre előre kell fizetni. Az ÁSZSZF 10. pontja helyett:
   1. A foglalás érvényesítéséhez minden új Igénybevevőnek előre be kell fizetnie a kauciót és a szemeszterre vonatkozó szállásdíjat. Ettől csak igazgatói engedéllyel lehet eltérni.
   2. Azok az Igénybevevők, akik a teljes tanévre megkötik a szerződést, a második szemesztert havonként is fizethetik, a fizetési határidők betartásával.
   3. A szállásdíjat forintban kell megfizetni az előzetesen megküldött aktuális szállásdíj szerint.
Banki átutalás esetén a felmerült banki tranzakció költségeit az Igénybevevőnek kell megfizetnie.
 1. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a szerződés idő előtti megszűnése esetén a Szolgáltató követelheti kéthavi szállásdíj megfizetését is a kaución felül, a tanév közbeni értékestés hiánya miatt. (amennyiben az apartmant nem tudja arra az időszakra értékesíteni)
Mindezen felül a szerződés idejére adott kedvezményt is köteles megfizetni, azon a jogcímen, hogy a kedvezmény a teljesített szerződésre vonatkozik, és annak függvénye.
 1. A kaució.
  1. A kaució minden Igénybevevő számára egységes, melyet mindenkor a megküldött ártáblázat tartalmaz. A kauciót kiköltözéskor, a szerződés lejártával az aktuális tartozások levonása után visszafizetünk. A kaució felhasználható: károkozás, rongálás, hátralék, meghiúsulási kötbér, késedelmi kamat kiegyenlítésére.
  2. A szerződés idő előtti felmondása esetén a kaució foglalóként szolgál, amely ilyen esetben vissza nem térítendő, azon a jogcímen, hogy a lefoglalt szoba tanév közben nem értékesíthető.
 2. A szerződéses havi áras időszakot maghaladó éjszakák napi áron fizetendők.
  1. A szerződéses havi áraink a naptári hónapokhoz igazodnak és nem bonthatóak meg, így a szerződéses havi áron számlázott teljes hónapokon felüli éjszakák napi díjazással kerülnek kifizetésre. Az aktuális napi díjazás megtalálható a tájékoztatóban és a recepción.
 3. A fizetési határidő mindig a tárgyhót megelőző hónap utolsó hete.
  1. A hónap utolsó hetében minden Igénybevevőnek be kell fizetnie az aktuális hónap telefonhívásainak díját és egyéb igénybevett szolgáltatást, és a következő hónapra vonatkozó szolgáltatások díját (szállásdíj, stb.)
 4. A kettő ill. három szobás apartmanok csak teljes apartmanként vehetők igénybe.
  1. Amennyiben két vagy három szobás apartmanban egy Vendég lakik, az apartman teljes árát meg kell fizetni abban az esetben is, ha egyedül marad az apartmanban. (vagy igényelnie kell egy egyszobás apartmant)
 
  3.  A bentlakás feltételei
            3.1       A szerződés aláírása.
            3.2       A Házirend elfogadása és aláírása.
            3.3       A Tűzvédelmi előírás elfogadása és aláírása.
            3.4       A Beköltözési és Kiköltözési tájékoztató elfogadása.
            3.5       Az ASZF elfogadása.
 
 
4.Mellékletek
D-02 Beköltözési tájékoztató, D-03 Házirend, D-04 Tűzvédelmi előírás, D-05 Szolgáltatási szerződés, D-13 Kiköltözési tájékoztató, ASZF.
 
 
     
 
Az ASZF feltételeit elolvasás után, tudomásul veszem és elfogadom:
 
Debrecen, 20… ….. ….                                                                                   Igénybevevő
 
© 2024 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  Auguszta Hotel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
készítette:WebDeb.hu